نصب و راه اندازی موفقیت آمیز از پروتئین سویا 1T / ساعت مهم ترین ماشین آلات برای ساخت در سوجالپور ، مادها پرادش، هند
1.سویا خط پردازش مواد غذایی پروتئین نوع جدیدی از باد پردازش خط که تولید و توسعه یافته با توجه به تجربیات غنی ما و نیاز به بازار مواد غذایی است. خط 2.این تصویب دمای پایین پودر سویا به عنوان مواد اصلی برای تولید غذاهای جدید که شبیه گوشت پخته شده به معنای جونده و. نوع 3.این مواد غذایی تا تغذیه بالا و می تواند به طور گسترده ای در خیلی صنعتی ژامبون، طب مکمل و جایگزین مواد غذایی سریع، فوری سرد FOD و غیره اعمال می شود
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد